אודותינו | צרו קשר
ביטוח אופנוע ביטוח משכנתא
ביטוח משכנתא ביטוח דירה ביטוח אופנוע ביטוח חיים ביטוח בריאות הלוואה לרכב ביטוחים נוספים
 

מידע אודות בנק אגוד

לבנק אגוד סוגי הלוואות שונות:

1. הלוואות מכספי הבנק הלוואות לצורך רכישה, בנייה, נדל"ן ושיפוצו, כנגד שיעבוד נכס מגורים קיים לכל מטרה. הבנק מבצע הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה או משתנה, הלוואות דולריות והלוואות במספר מטבעות נוספים על בסיס ריבית הליבור והלוואות על בסיס ריבית פריים.

2. הלוואות לזכאי משרד הבינוי והשיכון נקראות גם "הלוואות מוכוונות"- ניתנות בהתאם להנחיות משרד השיכון. התנאי הבסיסי לקבלת הלוואת זכאות הינו תעודת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון שבה מצוינים הסיווג והניקוד שנקבעו ללווים, והם הקובעים את סכום ההלוואה ותנאיה.

בכפוף להוראות משרד הבינוי והשיכון לכל לווה הזכאי לכך והעומד בקריטריונים המקובלים בבנק, יעמיד הבנק, ממקורותיו ועל אחריותו, הלוואה נוספת מעבר להלוואות הזכאות שהעניק לו בשיעור 10% מערך הדירה. להלוואה זו זכאים הן עולים חדשים והן זכאים אחרים, למעט זוגות צעירים בעלי ניקוד של מעל 1,600 נקודות ולמעט ישוב פיתוח א' (קבוצה 13, 50 וקו עימות) או ישובים המוגדרים כאזור פיתוח א' לצורך הלוואת המקום

פרטים ליצירת קשר. סניף ראשי - ירושלים טלפון 02-6772278

אתר אינטרנט www.unionbank.co.il

מקור המידע אודות הבנק הינו מאתר הבנק ובאחריות הבנק.

בנק אגוד
 

טופס הצעה עבור משכנתא

 
   
 
כלים נוספים
ביטוח משכנתא
ביטוח חיים
 
מאמרי ביטוח משכנתא
בנקים למשכנתאות
 
ביטוח משכנתא