-->
אודותינו | צרו קשר
ביטוח דירה
ביטוח משכנתא ביטוח דירה ביטוח אופנוע ביטוח חיים ביטוח בריאות הלוואה לרכב ביטוחים נוספים
 

הממונה על הביטוח מעדכן את תנאי ביטוח הדירה

לאחרונה הוחלט על מגמת שינוי בתנאי ביטוח הדירה לשם בהירות ושקיפות הפוליסות המוצעות בחברות הביטוח.

על התקנות ושינוייהן אחראי הממונה על אגף הביטוח במשרד האוצר. מאז שנת 1986 לא חל שינוי בתנאי הביטוח, וכתוצאה מכך יש תחושה של פגיעה מתמשכת בציבור המבוטחים.

כך למשל, מי שביקש לבטל פוליסה בטרם הסתיימה, לא זכה לקבל החזר יחסי בגין התקופה הנותרת, אך לא עוד. עד כה הפוליסות לא היוו תשובה מקיפה בנוגע לכיסוי צד שלישי, או השתתפות בהוצאות שכר דירה חלופית במצב של פגיעה בבית, אלא רק לתקופה בת שישה חודשים.

אבל האלמנט בעל המשקל הרב ביותר הוא לגבי ביטוח בית משותף במקרה של רעידות אדמה. בימים אלה מציעה החקיקה החדשה התייחסות מיוחדת, לפיה, גם מי שרכש פוליסת ביטוח דירה סטנדרטית, יזכה לבנות חרף ההריסות בבניין ולקבל פיצוי בגין רכיב הקרקע, וזאת למרות שבבית משותף חייבת להתקבל הסכמה של כל הדיירים, מי מהם שמבוטח, ומי שלא, לבנות על הריסות הבניין.

במצב הנוכחי חלק מחברות הביטוח מציעות כיסוי ספציפי עבור רכיב זה, אך בתוספת תשלום כאילו מדובר במוצר ביטוחי חדש או מורחב. למעשה, הבלבול והסרבול בנושא ביטוח רעידות אדמה גדול, ועל כן מבוטחים רבים כלל לא מודעים לזכויותיהם.

זאת ועוד, ניכר כי בהעדר כללי סף מובנים ואחידים בנוגע לפוליסות ביטוח הדירות ואופן הכיסוי, נוצר בלבול גדול ומכאן צמח הצורך בשינוי התקנות לרווחת ציבור המבוטחים.

הטענה הרווחת היא שמי שנהנה מכיסוי במקרה של רעידות אדמה הם רק מבוטחים המתגוררים בבתי קרקע, כיוון שאין להם תלות בדיירים נוספים, שלא רכשו את הפוליסה כמותם.

בחודשים הקרובים תתגבשנה התקנות של משרד האוצר, ומסתמן כי תתרחש מהפכה של ממש בתחום ביטוח דירה בישראל.

 

תהליך רכישת ביטוח דירה

 

טופס הצעה עבור ביטוח דירה

 
   
 
כיסויים נוספים
ביטוח דירה
ביטוח משכנתא
 
מאמרי ביטוח דירה
מידע כללי מתחום ביטוח דירה
חברות ביטוח
 
ביטוח דירה - טיפ חשוב
בדירות בניין משותף ובמקרה של רעידת אדמה הכיסוי תקף רק אם כל הדיירים מבוטחים בביטוח דירה ונתנו את הסכמתם לבנייה מחודשת.
נזקי מים