-->
אודותינו | צרו קשר
ביטוח דירה
ביטוח משכנתא ביטוח דירה ביטוח אופנוע ביטוח חיים ביטוח בריאות הלוואה לרכב ביטוחים נוספים
 

פוליסה תקנית לביטוח דירה ותכולה

פוליסת ביטוח דירה מכילה תנאי מינימום שנקבעו בתקנות לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. תנאים אלו ניתנים לשינוי על ידי חברת הביטוח רק אם השינוי הוא לטובת המבוטח. תנאי מכונים בתקנות "הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה"

כל חברת ביטוח ראשית להוסיף לפוליסה הרחבות על פי בחירת ועל פי רוב בהתאם לדרישות השוק ומכאן אין אחידות בין פוליסות הביטוח השונות. חלק מהכיסויים ניתנים ללא תוספת תשלום. עבודה זו מקשה על עריכת השוואת מחירי ביטוח דירה

מהם תנאי המינימום בפוליסת ביטוח מקיף לדירה?

1. נזקי אש – גם על ידי בעל הדירה / פוליסת הביטוח
2. נזקי טבע – ברקים, רעמים, סערה, הצפה ממקור חיצוני, שיטפון, רעידת אדמה (כאן יכול המבוטח לוותר על כיסוי זה).
3. התפוצצות, התלקחות
4. נפילת כלי טיס או חפצים מכלי טיס
5. התנגשות כלי רכב במבנה הדירה
6. התפרעות.

על פי רוב הביטוחים שחברות הביטוח נוהגות להוסיף לפוליסת ביטוח תכולת דירה ללא תשלום נוסף הם: ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח שבר תאונתי של מערכות קול ומכשירי טלוויזיה.
כל חברת ביטוח כוללת בפוליסה הרחבות מיוחדות כראות עיניה כמו: ביטוח לאופניים כיסוי מסוים לתכשיטים וחפצי ערך. מכאן שאין אחידות בכיסוי הביטוחי אשר ניתנים בחלקם ללא תוספת תשלום וכחלק מובנה בפוליסת ביטוח תכולה. מומלץ לבצע בדיקת כיסויים לפני רכישת פוליסה מתאימה.

פוליסה תקנית לביטוח דירה ותכולה
 

טופס הצעה עבור ביטוח דירה

 
   
 
כיסויים נוספים
ביטוח דירה
ביטוח משכנתא
 
מאמרי ביטוח דירה
מידע כללי מתחום ביטוח דירה
חברות ביטוח
 
ביטוח דירה - טיפ חשוב
את תנאי הפוליסה התקנית לביטוח דירה ניתן למצוא באתר ובכל חוזה משפטי הנוגע לעניין.
פוליסה תקנית לביטוח דירה ותכולה