אודותינו | צרו קשר
ביטוח רכב ביטוח רכב
ביטוח משכנתא ביטוח דירה ביטוח אופנוע ביטוח חיים ביטוח בריאות הלוואה לרכב ביטוחים נוספים
 

ביטוח רכב - מילון מונחים

להלן רשימת מונחים שכיחים מעולם ביטוח רכב. מטרת רשימה זו הינה לעזור לך להבין טוב יותר את השפה המקצועית של סוכני הביטוח וחברות הביטוח על מנת שיהיו בידך הכלים המתאימים לבחור את הפוליסה הנכונה עבורך תוך ההכרה מה הפוליסה כוללת ומה אינה כוללת.

אבנר - איגוד ביטוח נפגעי רכב בע"מ. חברה פרטית, אשר בעלתי מניותיה הינן כלל חברות ביטוח בישראל, כל אחת על פי חלקה בענף. תכלית הקמתה של אבנר הייתה לצמצם את היקף הסיכונים של מבטח בודד והעברת חלק מהסיכונים לגוף מרכזי.

ביטוח חובה - ביטוח חובה לרכב מחויב על פי חוק, ובלעדיו קיים איסור לנהוג ברכב. הביטוח מכסה נזקי גוף בלבד שעשויים להגרם כתוצאה משימוש ברכב לנהג, לנוסעים ברכב, לנוסעים ברכב אחר שהיה מעורב עמו בתאונה ולהולכי רגל.

ביטוח מקיף - כיסוי עבור נזק לרכבו של המבוטח כתוצאה מהתנגשות, התהפכות, אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, כל נזק שארע תוך כדי גניבה ובעת ניסיון לגניבה, שטפון, סערה ומעשה זדון שלא נעשה בידי המבוטח או מטעמו. ובנוסף מכסה אותך ביטוח זה כנגד פגיעת רכוש שנגרמה לצד ג'.

ביטוח צד ג' - מכסה את אחריות הנהג המבוטח לנזקי רכוש שגרם לצד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח. ביטוח זה אינו מכסה נזקים שנגרמו לרכב של המבוטח עצמו או מקרה של גנבה.

דמים - סכום כסף הנוסף לפרמיה נטו לצורך כיסוי הוצאות המבטח וסוכני הביטוח. נהוג לגבות: דמי רישום דמי פוליסה, היטלים, ודמי אשראי. סוכני הביטוח ומבטחי המשנה אינם מקבלים עמלה מרכיב הדמים אלא מהפרמיה נטו בלבד.

ביטוח רכב - מילון מונחים
 

טופס הצעה עבור ביטוח רכב

 

פול - גוף הפועל במסגרת איגוד חברות הביטוח ותפקידו לבטח את הסיכומים בביטוח חובה, אשר נדחים ע"י חברות הביטוח העסקיות בשל הסיכון הביטוחי הגבוה. הפול פועל כחברת ביטוח רגילה, אולם חייב לקבל כל מבוטח שפונה אליו ואשר חברה רגילה אינה מוכנה לבטחו.

קרנית - תאגיד ציבורי שהוקם מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975. קרנית מטפלת בנזקי גוף בלבד ומפצה נפגעי תאונות דרכים שאין בידם לתבוע מבטח אחר היכול לפצותם על הנזק והסבל שנגרמו להם

שמאי חוץ - על פי הנחיות המפקח על הביטוח, על חברות הביטוח להרכיב רשימות של שמאי חוץ, המחולקות לפי אזורים שונים בארץ. על מנת לשמור על אובייקטיביות השמאי, על הרשימה לכלול רק שמאים שאינם שכירים של חברת הביטוח ושאינם עובדים עם החברה בהקיף עסקים גדול. הרשימה תועבר למבוטח עם התרחשות המקרה הביטוחי ומיד על פי דרישות המבוטח בכל עת.

   
 
פוליסות ביטוח
ביטוח רכב
ביטוח צד ג
ביטוח חובה
ביטוח נהג חדש
 
מידע נוסף
מידע שימושי לנוהגים ברכב
חדשות ביטוח רכב
 
טיפ ביטוח לרכב ישיר
טיפ ביטוח לרכב ישיר חברות הביטוח הישרות מפרסמות כי הן הכי משתלמות, ערוך השוואת מחירי ביטוח רכב לפני בחירת הפוליסה במחירי פוליסת ביטוח לרכב קיימת שונות גבוהה אשר בא לידי ביטוי כתוצאה מדגני רכב שונים ומאפייני הנהג.
ביטוח רכב