-->
אודותינו | צרו קשר
ביטוח דירה
ביטוח משכנתא ביטוח דירה ביטוח אופנוע ביטוח חיים ביטוח בריאות הלוואה לרכב ביטוחים נוספים
 

ביטוח דירה - מילון מונחים

להלן רשימת מונחים שכיחים מעולם ביטוח הדירה, מבנה ותכולה. מטרת רשימה זו הינה לעזור לך להבין טוב יותר את השפה המקצועית של סוכני ביטוח דירה וחברות הביטוח על מנת שיהיו בידך הכלים המתאימים לבחור את הפוליסה הנכונה עבורך תוך הבנה מה הפוליסה כוללת ומה אינה כוללת.

ביטוח מבנה

פוליסה לביטוח בניינים והמחובר אליהם, כנגד נזק כתוצאה של מקרה תאונתי בלתי צפוי מראש למבנה. הסיכון המבוטח הוא מבנה הדירה והמחוברים לה. אם הדירה בבית משותף, נכלל בביטוח גם האזורים המשותפים במבנה, לפי שיעור חלקו של המבוטח בהם. רעידת אדמה אינה נכללת באופן אוטומטי בפוליסה ויש להוסיפה בנפרד.

ביטוח תכולה

כיסוי הביטוח הינו עבור החפצים בדירה. הביטוח כולל את כל המצוי בדירה, למעט סייגים ועל-פי התנאים המופיעים בפוליסה. כולל גם פוליסות הערוכות במיוחד לשוכרי דירות. תשלום פרמיה נקבע על-פי תכולת מבנה אשר נרשמת בפוליסה.

גבול אחריות

סכום שמעבר לו המבטח אינו נותן כיסוי למבוטח במסגרת פוליסה מסויימת. אינו קיים בכל פוליסה, לדוגמה: הפוליסת ביטוח תכולה, סכום הכיסוי עבור תכשיטים, בו המבטח חייב בתשלום פיצויים נקוב בפוליסה. במרבית מהמקרים הסכום מוערך על ידי שמאי.

ביטוח דירה - מילון מונחים
 

טופס הצעה עבור ביטוח דירה

 

השתתפות עצמית

שיעור שבו נושא המבוטח, מכל נזק או אירוע בסיכון מבוטח. עשויה להיות בסכום קבוע, או באחוז קבוע, מקרה בו המבטח והמבוטח מחלקים ביניהם כל נזק בחלקים מוסכמים מראש.חברות הביטוח עושות שימוש מושכל בהשתתפות העצמית על בכדי לצמצם את כמות התביעות בסכומים קטנים שמגיעות אליהן.

שיבוב

תהליך בו חברת הביטוח תובעת את נזקיה מצד שלישי האחראי לנזק בשם המבוטח לאחר ששילם תגמולי ביטוח למבוטח.

שיפוי

תגמולי ביטוח המשולמים לספק השירות או למבוטח להחזר הוצאות שהוציא בפועל, ולא יותר מהסכום הקבוע בפוליסה.

   
 
כיסויים נוספים
ביטוח דירה
ביטוח משכנתא
 
מאמרי ביטוח דירה
מידע כללי מתחום ביטוח דירה
חברות ביטוח
 
ביטוח דירה - טיפ חשוב
יש לקפד על דיווח נכון ! ברכישת ביטוח דירה חברות הביטוח אינן סלחניות לפיכך, יכול ויסירו מעצמן האחריות בשל סטייה, ולו הקלה ביותר, במילוי הפרטים הנדרשים על ידן
ביטוח דירה - שאלות ותשובות